αρχική
δημοσιεύσεις
υπηρεσίες
επικοινωνία
Δρ Δ. Κατρίτσης
MD, PhD (London), FRCP, FESC, FACC
The Heart Center
Ολοκληρωμένη Καρδιολογική Περίθαλψη στο νοσοκομειο ΥΓΕΙΑ και το νοσοκομείο St Thomas’ του Λονδίνου
Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε 24ωρη βάση:

Κλινική Καρδιολογία
- Oξέα και χρόνια καρδιακά νοσήματα συμπεριλαμβανομενης υπέρτασης και
  υπερχολιστεριναιμίας, μυοκαρδιοπαθειων και καρδιακής ανεπάρκειας με αναγκη
  συσκευών υποβοηθήσεως της αριστεράς κοιλίας η μεταμόσχευση καρδίας

Αναίμακτη Διαγνωστική Καρδιολογία
- Δοκιμασία κοπώσεως
- Holter ρυθμού-πιέσεως
- Δοκιμασία ανακλίσεως (tilt testing)
- Καρδιοαναπνευστική κόπωση
- Υπερηχογραφία με δυνατότητα:

  i.  Διοισοφαγείων υπερηχογραφημάτων
 ii.  Δυναμικής υπερηχογραφίας (stress echo)

Επεμβάσεις Στεφανιαίας Νόσου
- Στεφανιογραφίες - Επεμβατική αξιολόγηση αθηρωματώσεως
- Αγγειοπλαστικές πολλαπλών αγγείων και οξέως εμφράγματος

Επεμβάσεις Βαλβιδοπαθειών και Συγγενών Καρδιοπαθειών
- Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς
- Εμφύτευση αορτικής βαλβίδος
- Σύγκλειση μεσοκολπικών επικοινωνιών

Επεμβατική Θεραπεία Υπερτάσεως
- Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών

Επεμβάσεις Αρρυθμιολογίας - Ηλεκτροφυσιολογίας
- Διαγνωστικές ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
- Ablation αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης κολπικής μαρμαρυγής
- Εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών