αρχική
δημοσιεύσεις
υπηρεσίες
επικοινωνία
Δρ Δημοσθένης Γ. Κατρίτσης
MD, PhD (London), FRCP, FESC, FACC
The Heart Center
Ολοκληρωμένη καρδιολογική περίθαλψη στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
και St Thomas’ Hospital, London, UK
Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε 24ωρη βάση:

Κλινική Καρδιολογία
- Oξέα και χρόνια καρδιακά νοσήματα συμπεριλαμβανομένης υπέρτασης
  και υπερχολιστεριναιμίας, μυοκαρδιοπαθειών και καρδιακής ανεπάρκειας
  με ανάγκη συσκευών υποβοηθήσεως της αριστεράς κοιλίας η μεταμόσχευση
  καρδίας

Αναίμακτη Διαγνωστική Καρδιολογία
- Δοκιμασία κοπώσεως
- Holter ρυθμού-πιέσεως
- Δοκιμασία ανακλίσεως (tilt testing)
- Καρδιοαναπνευστική κόπωση
- Υπερηχογραφία με δυνατότητα:

  i.  Διοισοφαγείων υπερηχογραφημάτων
 ii.  Δυναμικής υπερηχογραφίας (stress echo)

Επεμβάσεις Στεφανιαίας Νόσου
- Στεφανιογραφίες - Επεμβατική αξιολόγηση αθηρωματώσεως
- Αγγειοπλαστικές πολλαπλών αγγείων και οξέως εμφράγματος

Επεμβάσεις Βαλβιδοπαθειών και Συγγενών Καρδιοπαθειών
- Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς (Inoue and MitraClip)
- Εμφύτευση αορτικής βαλβίδος
- Σύγκλειση μεσοκολπικών επικοινωνιών
- Σύγκλειση ωτιου αριστερού κόλπου

Επεμβατική Θεραπεία Υπερτάσεως
- Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών

Επεμβάσεις Αρρυθμιολογίας - Ηλεκτροφυσιολογίας
- Διαγνωστικές ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
- Holter αρρυθμιών και εμφυτεύσιμες συσκευές παρακολουθήσεως
- Κλινική συγκοπής και λιποθυμικών επισοδείων
- Ablation αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης κολπικής μαρμαρυγής και
  επικαρδίου ablation κοιλιακών ταχυκαρδιών
- Εμφύτευση και παρακολούθηση βηματοδοτών, απινιδωτών και
  αμφικοιλιακών βηματοδοτών